Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

Zdravje oblikujejo in ga določajo ljudje v svojih vsakdanjih bivališčih, kjer se učijo, delajo, igrajo in ljubijo. Zdravje nastaja iz skrbi za samega sebe in druge s sposobnostjo odločanja in nadzorovanja svojih življenjskih okoliščin ter zagotavljanja, da bo družbena skupnost, v kateri živijo posamezniki, omogočila svojim članom doseganje zdravja.

Zdravstveno vzgojni projekti v krajevni skupnosti so organizirani ob svetovnih in mednarodnih dnevih z različnimi vsebinami in aktivnostmi. Namen projektov je zagotavljanje informacij in krepitev sodelovanja javnosti pri določanju prioritet, odločanju, načrtovanju strategij in njihovem uveljavljanju za doseganje boljšega zdravja.

Izvajajo se s podporo in v območju občin Ajdovščina in Vipava.