Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Zdravstvena vzgoja

Zdravje je za človeka, tako za odraslega kot za otroka, posebna vrednota, zato se ga mora že kmalu začeti zavedati, ga ljubiti, spoštovati in čuvati.

Zdravstvena vzgoja je tista, ki si prizadeva, da bi vsak posameznik, pa tudi družba, sprejel zdravje za največjo vrednoto, si izoblikoval pozitivna stališča do zdravja in jih tudi uresničeval v življenju. Ta prizadevanja so vtkana v delo vsake službe zavoda in to na primarni, sekundarni in terciarni ravni obravnave posameznika, družine in skupin.

Znotraj zavoda je organizirana Služba zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje, ki izvaja prvenstveno zdravstvenovzgojne aktivnosti.

Splošna zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

Splošna zdravstvena vzgoja

Alenka Černe, dipl.m.s.
Špela Koron, dipl.m.s.
Telefon: 05 36-93-123
Mobitel: 051 415 731
E-pošta: zdravstvena.vzgoja[at]zd-ajdovscina[dot]si

Zobozdravstvena vzgoja

Damjana Marc, dipl.m.s.
Telefon: 05 36-93-120
E-pošta: zobozdravstvena.vzgoja[at]zd-ajdovscina[dot]si