OPOZORILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE !

Spoštovani,

v primeru, da imate znake prehladnega obolenja, je obvezno nošenje zaščitne maske.

 

Povezava na DoZdravnika za naročilo bolniške, receptov, napotnic ali pošiljanje sporočil in naročilo na pregled.

Zgodovina službe

Prva reševalna postaja na našem območju je delovala v sklopu bolnišnice Vipava (od leta 1954). Namen in osnovna dejavnost reševalne službe je bil prevoz bolnikov in tudi zdravnikov na obiske po domovih.


Prva reševalna postaja na našem območju - v sklopu Splošne bolnišnice Vipava (od leta 1954)

Vozniki reševalci so bili Ivan Plešnar, Ivo Medved, Rado Gerželj, vodja pa je bil Franc Ipavec. S preselitvijo celotne bolnišnice v Šempeter (leta 1964) se je odselila tudi reševalna služba.    


Prva reševalna vozila

Vse od takrat pa do leta 1998 je na ajdovskem in vipavskem območju nujno medicinsko pomoč izvajal dežurni zdravnik 24 ur na dan ob pomoči Reševalne postaje Zdravstvenega doma Nova Gorica. Prostori dežurne službe so bili kar v splošni ambulanti. V primeru obiska na terenu je dežurni zdravnik zapustil svojo ambulanto in se na kraj dogodka odpeljal sam. Ker pa je bilo potrebno ob nujnih stanjih reševalno vozilo čakati 1-2 uri, je velikokrat na pomoč zdravniku priskočila tudi ambulantna medicinska sestra.

Pravi temelji službe NMP Ajdovščina so se začeli postavljati v začetku 90-ih let z ureditvijo prvih prostorov namenjenih dežurni službi. Od leta 1994 je bila v popoldanskem času organizirana posebna ambulanta za nujne primere. V tej ambulanti je bila zaposlena medicinska sestra, ki je pomagala dežurnemu zdravniku, ta pa je opravljal še redno delo v svoji ambulanti. Navadno je medicinska sestra iz te ambulante odšla z dežurnim zdravnikom tudi na teren. Reševalno vozilo je bilo potrebno še vedno čakati, da je prišlo iz Nove Gorice.
Zaradi vse večjih potreb tudi po dopoldanskem delu v ambulanti za nujne primere, je bila leta 1995 organizirana dopoldanska in popoldanska ambulanta za nudenje nujnih zdravstvenih storitev tako v ambulanti kot na terenu. Ves ta čas pa je največji problem predstavljalo prav reševalno vozilo, ki ga je bilo vsakič potrebno čakati najmanj pol ure.

Službo NMP je Zdravstveni dom Ajdovščina začel pospešeno razvijati v letu 1998 z izgradnjo ambulantnih prostorov in ustreznim nabavljanjem vse potrebne opreme ter zaposlovanjem ustreznega kadra. Ker lastnega reševalnega vozila služba še ni imela, je bila pogodbeno vezana na izposojo vozila skupaj z zdravstvenim tehnikom voznikom v Zdravstvenem domu Nova Gorica.

V letu 2002  je bilo kupljeno novo reševalno vozilo, kar je pomenilo prelomnico v razvoju službe NMP Ajdovščina. Služba se je dokončno organizacijsko in kadrovsko popolnoma osamosvojila.


Prvo reševalno vozilo v ZD Ajdovščina