Javna naročila

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA PRIZIDKA ZD AJDOVŠČINA, Z NAMENOM PREUREDITI PROSTORE NEKDANJE FIZIOTERAPIJE (GRADBENO OBRTNIŠKA DELA)

 • 17.01.2020
 • Št. objave na portalu javnih naročil: 
  JN000232/2020-W01
  Datum objave: 
  17.01.2020
  Rok za oddajo ponudb: 
  30.01.2020

   

  Spoštovani!

  Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

   

  Direktor

  mag. Egon Stopar, univ.dipl.ing.kem.tehnol.