Arhiv javnih naročil

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA PRIZIDKA ZD AJDOVŠČINA, Z NAMENOM PREUREDITI PROSTORE NEKDANJE FIZIOTERAPIJE (GRADBENO OBRTNIŠKA DELA)

 • 17.01.2020
 • Št. objave na portalu javnih naročil: 
  JN000232/2020-W01
  Datum objave: 
  17.01.2020
  Rok za oddajo ponudb: 
  30.01.2020

   

  Spoštovani!

  Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

   

  Direktor

  mag. Egon Stopar, univ.dipl.ing.kem.tehnol.

   

  ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja

 • 26.07.2018
 • Št. objave na portalu javnih naročil: 
  JN005096/2018-B01
  Datum objave: 
  26.07.2018
  Rok za oddajo ponudb: 
  04.09.2018

  VABIMO zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe skladno z navodili, podanimi v priponkah.

   

  Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo zobozdravstvenega aparata s petimi biči

 • 12.06.2018
 • Datum objave: 
  12.06.2018
  Rok za oddajo ponudb: 
  19.06.2018

  Naročnik ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, Tovarniška cesta 3, 5270 AJDOVŠČINA, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe za predmet naročila »ZOBOZDRAVSTVENI APARAT S PETIMI BIČI«

  Rok za oddajo ponudb: 19. 6. 2018 do 12:00

  Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila najnižja cena.

  Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA- ZA ZOBOZDRAVSTVENI APARAT.«  Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.

  Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do roka za oddajo ponudb.

  Podrobne informacije o pripravi ponudbe lahko dobite na e-naslovu: silvana (pika) colja-bizjak (pri) zd-ajdovscina (pika) si

   

  Lep pozdrav!

   

   

   

   

  Direktorica:

   

   

  Boža Ferfolja, univ.dipl.prav.

   

  Računalniška oprema

 • 18.05.2018
 • Datum objave: 
  18.05.2018
  Rok za oddajo ponudb: 
  25.05.2018

  POVABILO K ODDAJI PONUDBE

   

  ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, Tovarniška cesta 3, 5270 AJDOVŠČINA, vabi ponudnike k oddaji ponudbe za dobavo »RAČUNALNIŠKE OPREME«,

  Rok za oddajo ponudb: 25.05.2018 do 12:00

  Načini oddaje ponudb:

  Pisno na naslov: ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, Tovarniška cesta 3, 5270 AJDOVŠČINA

  Ponudniki naj oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Na kuverti mora biti obvezno navedeno  

  »NE ODPIRAJ- PONUDBA- ZA RAČUNALNIŠKO OPREMO«.

  Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do roka za oddajo ponudb.

  Podrobne informacije o pripravi ponudbe lahko dobite na e-naslovu:

  ales (pika) ploj (pri) zd-ajdovscina (pika) si ()

   

  Navodila za izdelavo ponudbe:

  1. Ponudba mora biti veljavna do 26.06.2018
  1. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.
  1. Rok dobave navedite na predračunu.
  1. Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila najnižja cena.

   

   

   

   

  Direktorica:

   

   

  Boža Ferfolja, univ.dipl.prav.

   

  Obnovitvena dela na strehi in fasadi Zdravstvene postaje v Vipavi

 • 21.03.2018
 • Datum objave: 
  21.03.2018
  Rok za oddajo ponudb: 
  06.04.2018

  ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, Tovarniška cesta 3, 5270 AJDOVŠČINA, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe na osnovi javnega naročila po evidenčnem postopku, za predmet naročila »Obnovitvena dela na strehi in fasadi Zdravstvene postaje v Vipavi«, najkasneje do:

  dne  6. 4. 2018 do 12:00

  Načini oddaje ponudb:

  • Pisno na naslov: ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, Tovarniška cesta 3, 5270 AJDOVŠČINA
  • Ponudniki naj oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Na kuverti mora biti obvezno navedeno              »NE ODPIRAJ- PONUDBA- »Obnovitvena dela na strehi in fasadi Zdravstvene postaje v Vipavi«.
  • Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do roka za oddajo ponudb.

   Razpisna dokumentacija je na voljo na: https://www.zd-ajdovscina.si/ne-spreglejte/javna-narocila

   

  Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na e- naslovu: 

  boza (pika) ferfolja (pri) zd-ajdovscina (pika) si

   

  Ogled lokacije je možen po predhodni najavi na telefon 041 461 755 (Matjaž)

   

  Navodila za izdelavo ponudbe:

   

  1. Ponudnik mora pripraviti ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

   

  2.   Rok za začetek izvajanja del je maj 2018.

  3.   Rok izvedbe del najkasneje do konca maja 2018.

  4.   Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

  5.   Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila najnižja cena.

   

   

   

   

   

  Direktorica:

   

   

  Boža Ferfolja, univ.dipl.prav.

   

   

  PriponkaVelikost
  PDF icon POVABILO1.pdf106.28 KB
  File KopijaPREDRAČUN.xlsx15.42 KB

  Tiskanje internih obrazcev

 • 16.01.2018
 • Datum objave: 
  15.01.2018
  Rok za oddajo ponudb: 
  22.01.2018

  Naročnik ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, Tovarniška cesta 3, 5270 AJDOVŠČINA, vabi ponudnike k oddaji ponudbe za » Tiskanje internih obrazcev « po priloženem seznamu.

  Vabimo vas, da na predloženem obrazcu podate ponudbo do dne 22.01.2018 na e-naslov: neva (pika) bozic (pri) zd-ajdovscina (pika) si

  Dodatne informacije o pripravi ponudbe lahko dobite na zgoraj navedenem e-naslovu.

  Zainteresirani ponudniki naj za vzorce oddajo zahtevek na zgoraj navedenem e-naslovu.

  Lep pozdrav!

   

   

  PriponkaVelikost
  PDF icon POVABILO.pdf250.13 KB
  File PREDRAČUN.xlsx16.26 KB

  Pages