Vodstvo in uprava

Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
Telefon: (05) 36 93 140, Fax: (05) 36 93 150

Direktor

mag. Egon Stopar, univ.dipl.ing.kem.tehnol. 
E-pošta: egon.stopar@zd-ajdovscina.si

v.d. strokovne vodje

Martina Terbižan Rupnik, dr. med., spec. druž.med
E-pošta: martina.terbižan-rupnik@zd-ajdovscina.si

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego

Melita Kerkoč, dipl.m.s.
E-pošta: melita.kerkoc@zd-ajdovscina.si

Tajništvo

Barbara Žgur
E-pošta: tajnistvo@zd-ajdovscina.si

Računovodja

Tatjana Furlan
E-pošta: tatjana.furlan@zd-ajdovscina.si

Ekonomat

Neva Božič
E-pošta: neva.bozic@zd-ajdovscina.si

Urnik uprave: ponedeljek – petek: 7:00 – 15:00

 

Obvestilo                                 /