Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Vodstvo in uprava

Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
Telefon: (05) 36 93 000, Fax: (05) 36 93 150

Direktorica

Boža Ferfolja, univ.dipl.prav.
E-pošta: boza.ferfolja[at]zd-ajdovscina[dot]si

Strokovni vodja

Martina Terbižan Rupnik, dr. med., spec. druž.med
E-pošta: martina.terbižan-rupnik[at]zd-ajdovscina[dot]si

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego

Darja Pangerc Bratina, dipl.m.s., univ.dipl.org.
E-pošta: darja.pangerc-bratina[at]zd-ajdovscina[dot]si

Tajništvo

Alenka Durnik
E-pošta: tajnistvo[at]zd-ajdovscina[dot]si

Računovodja

Tatjana Furlan
E-pošta: tatjana.furlan[at]zd-ajdovscina[dot]si

Ekonomat

Neva Božič
E-pošta: neva.bozic[at]zd-ajdovscina[dot]si

Urnik uprave: ponedeljek – petek: 7:00 – 15:00