OPOZORILO - OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE

Če ste prehlajeni, vas boli žrelo, kašljate, imate povišano telesno temperaturo, OSTANITE DOMA in ne hodite v zdravstveni dom nenapovedano, temveč POKLIČITE v ambulanto svojega osebnega zdravnika, kjer boste prejeli vsa nadaljnja navodila.

Za obisk pri osebnem zdravniku se je potrebno predhodno naročiti.

V prostorih ZD Ajdovščina je obvezna uporaba zaščitne maske.

Čakalne dobe

Najkrajše čakalne dobe

Dne 21.1.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Na novo je uveden pojem napotna listina, ki zajema tako napotnice kot delovne naloge ter uvaja novosti glede napotovanja pacientov:

1. Določene so najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:

  • NUJNO – nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja osebno zglasite v naši specialistični ambulanti.
  • ZELO HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 14 dni,
  • HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev
  • REDNO – storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

2. Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU,  pacient      mora izvajalcu predložiti napotno listino:

  • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
  • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh,
  • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji.

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, PRENEHA VELJATI.
Pacienta z napotno listino,  predloženo po izteku rokov 5/14 dni od izdaje, se ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za KONTROLNI pregled (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz šifre zdravstvene storitve ____K - kontrolni pregled).

Pacient lahko termin odpove le enkrat, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom.

Za pregled (zdravstvene storitve) specialističnih ambulant: dispanzer za pljučne bolezni, dispanzer za sladkorno bolezen, psihiatrično in  ortodontsko ambulanto se pacient naroči osebno, po pošti, preko telefona ali e-pošte.        Nadaljuj z branjem >>

NAJKRAJŠE ČAKALNE DOBE

NAJKRAJŠE ČAKALNE DOBE ZA POSAMEZNO STOPNJO NUJNOSTI NA DAN: 1.2.2023

Pregled (zdrav. storitev) na napotnici določen s stopnjo nujnosti »NUJNO« se izvede v roku 24 ur.

SLUŽBA/ZDRAVNIK

ODGOVORNA OSEBA

za čakalni seznam

ZA STOPNJO NUJNOSTI

 ZELO HITRO

HITRO

REDNO

DISPANZER ZA PLJUČNE BOLEZNI

Franc Koren, dr.med., spec.int.-pul.

Ivanka Vrtovec, SMS

tel.: 05 36 93 108

Franc Koren,

dr.med.,

spec.pul.int

37 dni

Franc Koren,

dr.med.,

spec.pul.int.

51 dni

Franc Koren,

dr.med.,

spec.pul.int.

51 dni

DISPANZER ZA DIABETES

Franc Koren, dr.med., spec.int.-pul.

(zdravnik po razporedu)

Ivanka Vrtovec, SMS

tel.: 05 36 93 108

Jana Komel, dr.med., spec.inter.

41 dni

Jana Komel, dr.med., spec.inter.

41  dni

Jana Komel,

 dr.med.,

spec.inter.

76  dni

Prim.dr.Matjaž Vrtovec dr.med., spec.int.

35 dni

Prim.dr.Matjaž Vrtovec dr.med., spec.int

35 dni

Prim.dr.Matjaž Vrtovec dr.med., spec.int

35 dni

Franc Koren,

dr.med.,

spec.pul.int.

37 dni

Franc Koren,

dr.med.,

spec.pul.int.

51  dni

Franc Koren,

dr.med.,

spec.pul.int.

51  dni

ORTODONTSKA AMBULANTA

Klavdija Kobal, dr.dent.med.,spec. čelj. in zob. ortop.

Anja Stres Birsa, TZN

tel.: 05 93 43 161

0 dni

640 dni

1080 dni

DERMATOLOŠKA AMBULANTA

Barbara Bajc, dr. med. spec. dermatovenerologije

Karin Rebec, TZN

Tel.: 030 322 713

PRI PREGLED

ODRASLI

75 dni

103 dni

111 dni

PRVI PREGLED OTROKA

68 dni

83 dni

83 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA

ODGOVORNA OSEBA

za čakalni seznam

ZELO HITRO

HITRO

 

REDNO

FIZIOTERAPIJA

 

 

Janja B. Torkar,  dipl.fiziot.

tel.: 05 36 93 122

25 dni

57 dni

91 dni

SPEC OBR. – MIŠIČNO SKELETNA FIZIOTERAPIJA

 

Janja B. Torkar,  dipl.fiziot.

tel.: 05 36 93 122

31 dni

54 dni

87 dni

SPEC OBR. - LIMFNA DRENAŽA

 

Maruša Zavnik, dipl.fiziot.

tel.: 05 36 93 122

61 dni

266 dni

266 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA/ZDRAVNIK

ODGOVORNA OSEBA

za čakalni seznam

ZA PROTETIKO PO SANACIJI

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.1 VIP.

Katja Kovšca, dr.dent.med.

 

 

Alenka Remec, ZT

tel.: 05 36 55 119

 

75 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.4 VIP.

Mojca Malik Modic, dr.dent.med.

                    

Meta Živic, TZN

tel.: 059343172

 

11 dni

 

 

SLUŽBA/ZDRAVNIK

ODGOVORNA OSEBA

za čakalni seznam

ZA PROTETIKO PO SANACIJI

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.3

Branka Colja, dr.dent.med.

 

Slađana Stevanovć, TZN

tel.: 05 36 93 127

 

0 10 temberdni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.4

Damjan Ušaj, dr.dent.med.

 

Valentina Kobal, ZT

tel.: 05 36 93 126

 

4 dni

 

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.5

Tatjana Hoenigman, dr.dent.med.

Anita Mermolja, TZN

tel.: 05 36 93 128

3 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.6

Soraja Tratnik, , dr.dent.med.

 

Nadja Lemut, ZT

tel.:05 36 81 315

 

22 dni

 

Koordinator za poročanje, posredovanje in objavo podatkov je Melita Kerkoč, telefon: 05 36 93 141.

Najdaljše čakalne dobe za posamezne preglede (zdravstvene storitve) so opredeljene v urniku posamezne službe.

Službe, ki nimajo čakalne dobe, niso navedene v razpredelnici in pregled (zdravstveno storitev) izvedejo v sedmih dneh po predhodnem naročilu.