Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Čakalne dobe

Najkrajše čakalne dobe

Dne 21.1.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Na novo je uveden pojem napotna listina, ki zajema tako napotnice kot delovne naloge ter uvaja novosti glede napotovanja pacientov:

1. Določene so najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:

  • NUJNO – nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja osebno zglasite v naši specialistični ambulanti.
  • ZELO HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 14 dni,
  • HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev
  • REDNO – storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

2. Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU,  pacient      mora izvajalcu predložiti napotno listino:

  • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
  • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh,
  • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji.

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, PRENEHA VELJATI.
Pacienta z napotno listino,  predloženo po izteku rokov 5/14 dni od izdaje, se ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za KONTROLNI pregled (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz šifre zdravstvene storitve ____K - kontrolni pregled).

Pacient lahko termin odpove le enkrat, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom.

Za pregled (zdravstvene storitve) specialističnih ambulant: dispanzer za pljučne bolezni, dispanzer za sladkorno bolezen, psihiatrično in  ortodontsko ambulanto se pacient naroči osebno, preko telefona ali e-pošte.        Nadaljuj z branjem >>

 

Najkrajše čakalne dobe za posamezno stopnjo nujnosti na dan: 31.3.2018

Pregled (zdrav. storitev) na napotnici določen s stopnjo nujnosti »NUJNO« se izvede v roku 24 ur.

SLUŽBA/ZDRAVNIK

ODGOVORNA OSEBA
za čakalni seznam

ZA STOPNJO NUJNOSTI

HITRO

REDNO

DISPANZER ZA PLJUČNE BOLEZNI
Franc Koren, dr.med., spec.int.-pul.

Ivanka Vrtovec, SMS
tel.: 05 36 93 108

21 dni

28 dni

DISPANZER ZA DIABETES
Franc Koren, dr.med., spec.int.-pul.

Ivanka Vrtovec, SMS
tel.: 05 36 93 108

62 dni

64 dni

PSIHIATRIČNA AMBULANTA
Jernej Žilavec, dr.med., spec.psihiatr.

Kristina Rustja, TZN
tel.: 05 36 93 160

54 dni

54 dni

ORTODONTSKA AMBULANTA
Klavdija Kobal, dr.dent.med.,spec. čelj. in zob. ortop.

Anita Mermolja, ZT
tel.: 05 93 43 161

107 dni

371 dni

SLUŽBA/ZDRAVNIK

ODGOVORNA OSEBA
za čakalni seznam

ZA
1. PREGLED

ZA PROTETIKO PO SANACIJI

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.1 VIP.
Tomašević Greti, dr.dent.med.

Jana Štrancar Fakuč; ZT
tel.: 05 36 55 119

45 dni

46 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.3 VIP.

Uroš Blažič, dr.dent.med.
Jana Štrancar Fakuč; ZT
tel.: 05 36 55 119
NE OPREDELJUJE 45 dni
ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.4 VIP.

Mojca Malik, dr.dent.med.
Alenka Remec; ZT
tel.: 05 9343172
168 dni 39 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.3
Branka Colja, dr.dent.med.

Meta Živic, TZT
tel.: 05 36 93 127

NE OPREDELJUJE

40 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.4
Damjan Ušaj, dr.dent.med.

Valentina Kobal, ZT
tel.: 05 36 93 126

NE OPREDELJUJE

27 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.5
Tatjana Hoenigman, dr.dent.med.

Anja Stresl, TZN
tel.: 05 36 93 128

NE OPREDELJUJE

2 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.6
Mojca Makarovič Pirhn, dr.dent.med.
Nadja Lemut, SMS
TEL.: 05 36 81 315
117 dni 52 dni

SLUŽBA

ODGOVORNA OSEBA
za čakalni seznam

HITRO

REDNO

FIZIOTERAPIJA

Janja B. Torkar, dipl.fiziot.
tel.: 05 36 93 122

60 dni

143 dni

Koordinator za poročanje, posredovanje in objavo podatkov je Darja Pngerc Bratina, telefon: 05 36 93 141.

Najdaljše čakalne dobe za posamezne preglede (zdravstvene storitve) so opredeljene v urniku posamezne službe.

Službe, ki nimajo čakalne dobe, niso navedene v razpredelnici in pregled (zdravstveno storitev) izvedejo v sedmih dneh po predhodnem naročilu.