Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Čakalne dobe

Najkrajše čakalne dobe

Na podlagi 8. člena (1. odstavek) Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št.63/10) je Zdravstveni dom Ajdovščina določil odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama, ki skladno z 9. členom (6. odstavek) navedenega pravilnika na spletnih straneh in na vidnem mestu v čakalnici obveščajo o najkrajših čakalnih dobah za posamezno stopnjo nujnosti. Za usklajevanje poročanja odgovornih oseb in posredovanje podatkov je zdravstveni dom imenoval koordinatorja.

Pacient se za pregled (zdravstveno storitev) lahko naroči osebno, preko telefona in e-pošte.

Za pregled (zdravstvene storitve) specialističnih ambulant: dispanzer za pljučne bolezni, dispanzer za sladkorno bolezen in ortodontsko ambulanto se pacient naroči osebno, preko telefona ali e-pošte, vendar je dolžan v roku petih delovnih dni (osebno ali po pošti) predložiti napotnico osebnega zdravnika.

Če pacient ni prišel na pregled (izvedbo zdravstvene storitve) in svoje odsotnosti ni opravičil, ga odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov 15. dan od načrtovane zdravstvene storitve izbriše iz čakalnega seznama in o tem napravi zaznamek v zdravstveno dokumentacijo.

Najkrajše čakalne dobe za posamezno stopnjo nujnosti na dan: 31.12.2017

Pregled (zdrav. storitev) na napotnici določen s stopnjo nujnosti »NUJNO« se izvede v roku 24 ur.

SLUŽBA/ZDRAVNIK

ODGOVORNA OSEBA
za čakalni seznam

ZA STOPNJO NUJNOSTI

HITRO

REDNO

DISPANZER ZA PLJUČNE BOLEZNI
Franc Koren, dr.med., spec.int.-pul.

Ivanka Vrtovec, SMS
tel.: 05 36 93 108

17 dni

17 dni

DISPANZER ZA DIABETES
Franc Koren, dr.med., spec.int.-pul.

Ivanka Vrtovec, SMS
tel.: 05 36 93 108

9 dni

9 dni

PSIHIATRIČNA AMBULANTA
Daniela Fiket, dr.med., spec.psihiatr.

Kristina Rustja, TZN
tel.: 05 36 93 160

55 dni

69 dni

ORTODONTSKA AMBULANTA
Klavdija Kobal, dr.dent.med.,spec. čelj. in zob. ortop.

Anita Mermolja, ZT
tel.: 05 93 43 161

183 dni

370 dni

SLUŽBA/ZDRAVNIK

ODGOVORNA OSEBA
za čakalni seznam

ZA
1. PREGLED

ZA PROTETIKO PO SANACIJI

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.1 VIP.
Natja Šuligoj, dr.dent.med.

Jana Štrancar Fakuč; ZT
tel.: 05 36 55 119

NE OPREDELJUJE

109 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.3 VIP.

Uroš Blažič, dr.dent.med.
Jana Štrancar Fakuč; ZT
tel.: 05 36 55 119
129 dni 44 dni
ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.4 VIP.

Mojca Malik, dr.dent.med.
Alenka Remec; ZT
tel.: 05 9343172
180 dni 35 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.3
Branka Colja, dr.dent.med.

Meta Živic, TZT
tel.: 05 36 93 127

NE OPREDELJUJE

73 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.4
Damjan Ušaj, dr.dent.med.

Valentina Kobal, ZT
tel.: 05 36 93 126

NE OPREDELJUJE

51 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.5
Tatjana Hoenigman, dr.dent.med.

Anja Stresl, TZN
tel.: 05 36 93 128

NE OPREDELJUJE

10 dni

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE – ORD.6
Mojca Makarovič Pirhn, dr.dent.med.
Nadja Lemut, SMS
TEL.: 05 36 81 315
94 dni 25 dni

SLUŽBA

ODGOVORNA OSEBA
za čakalni seznam

HITRO

REDNO

FIZIOTERAPIJA

Janja B. Torkar, dipl.fiziot.
tel.: 05 36 93 122

50 dni

108 dni

Koordinator za poročanje, posredovanje in objavo podatkov je Darja Pngerc Bratina, telefon: 05 36 93 141.

Najdaljše čakalne dobe za posamezne preglede (zdravstvene storitve) so opredeljene v urniku posamezne službe.

Službe, ki nimajo čakalne dobe, niso navedene v razpredelnici in pregled (zdravstveno storitev) izvedejo v sedmih dneh po predhodnem naročilu.