OBVESTILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE

Spoštovane pacientke in pacienti,

zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v ZD Ajdovščina sproščamo ukrepe glede nošenja zaščitnih mask.

Nošenje maske je še vedno obvezno za vse obiskovalce, ki imajo zanke prehladnih obolenj.

Nošenje maske je še vedno priporočljivo v prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustreznega prezračevanja in medsebojne razdalje.

Še posebej to velja za bolj ogrožene, kot so starejši, osebe s pridruženimi obolenji in imunsko oslabeli.

Obvestila in nasveti

Pridružite se nam!

To je geslo akcije, ki jo je Zdravniška zbornica Slovenije pripravila v sodelovanju s Stomatološko sekcijo in Sekcijo pedontologov Slovenskega zdravniškega društva, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in študenti dentalne medicine.

Začetek aktivnosti je bil predviden sicer že ob svetovnem dnevu ustnega zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 20. marca, a smo akcijo zaradi razmer spomladi prestavili na 1. oktober. Akcija bo v prilagojeni obliki potekala vse do 20. marca 2021. O vseh aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Vsa gradiva, ki so dostopna na spletni strani
https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/ustno-zdravje so vam na voljo. Objavite jih na svojih spletnih straneh in delite tudi na družbenih omrežjih.

Poleg zelo dobro pripravljenih vsebin bi rada opozorila na primer izjemno dobrega sodelovanja zobozdravnikov in študentov medicine. Želimo si, da bi bilo podobnih projektov, ki temeljijo na združevanju znanja in izkušenj, v prihodnosti še več. Ne le med zobozdravniki, temveč tudi v drugih vejah medicine. Zdravniška zbornica bo takšnim projektom dajala podporo tudi v prihodnje.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik