Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Informacije o pacientovih pravicah

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
 

Štev.: S0706 59-6/2014-4
Dne:  28.10.2014
 

S P O Š T O V A N I    P A C I E N T I

Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah se v našem zavodu trudimo omogočati enakopravno, primerno, kakovostno  in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom, drugimi zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi sodelavci.

Zato smo veseli vaših pisnih in ustnih pohval, saj nakazujejo, da smo na dobri poti, ter da je spoštovanje obojestransko.

S svojim ravnanjem želimo preprečiti kršitve pacientovih pravic. Če pa kljub temu ocenite, da je prišlo do kršitve vaših pravic, imate na podlagi Zakona o pacientovih pravicah možnost zahtevati ustrezno obravnavo.

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o pacientovih pravicah sta v Zdravstvenem domu Ajdovščina pristojni za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:

- direktorica - Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. (tel. št. 05 36-93-142) in

- strokovna vodja – Martina Terbižan Rupnik, dr. med., spec. druž.med.(tel. št. 05 36-93-118).

Ustno je zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic možno podati na zapisnik vsak delovni dan med 12.00 in 14.00 uro

Pisne pritožbe pacienti lahko oddajo v postavljene nabiralnike ali po pošti.

Vsakdo, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo zdravstvenega zavoda kršene pravice, lahko začne postopek pri zastopniku pacientovih pravic.

Svetovanje, zastopanje in pomoč je brezplačna.

Občani se lahko obrnete na zastopnika pacientovih pravic Šuligoj Klemena, dipl.zdravstvenik, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 1, 5000 Nova Gorica, tel. št.: 05 968 16 52; E-pošta: Klemen.Suligoj[at]nijz[dot]si . Nročanje telefonsko: torek od 08:00 do 11:00.

Dan Ura Telefonska številka Uradne ure
Ponedeljek od 15:15 do 19:45 05 968 16 52 Uradne ure v pisarni
Torek od 08:00 do 11:00 05 968 16 52 Uradne ure v pisarni
Naročanje telefonsko
Petek od 15:15 do 19:45 05 968 16 52 Uradne ure v pisarni
Sobota od 08:00 do 11:00 051 33 15 08 Uradne ure po telefonu

 

                                                                                                          Direktorica:
                                                                                         Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.,l.r.