COVID-19 opozorilo

Če ste prehlajeni, vas boli žrelo, kašljate, imate povišano telesno temperaturo, OSTANITE DOMA in ne hodite v zdravstveni dom nenapovedano, temveč POKLIČITE v ambulanto svojega osebnega zdravnika, kjer boste prejeli vsa nadaljnja navodila.

V urgentnih primerih pokličite 112.

Namen ukrepov je zmanjšati število ljudi v čakalnicah in omejiti nevarnost morebitne okužbe. Za vse morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti >>

COVID-19 cepljenje

Spoštovani,

prosimo vas, da se za cepljenje proti COVID-19 prijavite v enotni nacionalni seznam naročil zVEM, v upravljanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), na spletnem naslovu: https://zvem.ezdrav.si/cepljenje.

Ko boste na vrsti za cepljenje, boste prejeli SMS vabilo ali pa vas bomo o terminu obvestili po telefonu.

Hvala.

Ekipa Cepilnega centra Zdravstveni dom Ajdovščina

Logotip za cepljenje

Informacije o pacientovih pravicah

Številka: 0466-2/2019
Dne:  13.06.2019

S P O Š T O V A N I    P A C I E N T I

Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah se v našem zavodu trudimo omogočati enakopravno, primerno, kakovostno  in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom, drugimi zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi sodelavci.

Zato smo veseli vaših pisnih in ustnih pohval, saj nakazujejo, da smo na dobri poti, ter da je spoštovanje obojestransko.

S svojim ravnanjem želimo preprečiti kršitve pacientovih pravic. Če pa kljub temu ocenite, da je prišlo do kršitve vaših pravic, imate na podlagi Zakona o pacientovih pravicah možnost zahtevati ustrezno obravnavo.

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o pacientovih pravicah sta v Zdravstvenem domu Ajdovščina pristojni za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:

- direktor – mag. Egon Stopar (tel. št. 05 36-93-142)

- strokovna vodja – Martina Terbižan Rupnik, dr.med., spec.druž.med. (tel. št. 05 36-93-118)

Ustno je zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic možno podati na zapisnik vsak delovni dan med 12.00 in 14.00 uro.

Pisne pritožbe pacienti lahko oddajo v postavljene nabiralnike ali po pošti.

Vsakdo, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo zdravstvenega zavoda kršene pravice, lahko začne postopek pri zastopniku pacientovih pravic.

Svetovanje, zastopanje in pomoč je brezplačna.

Občani se lahko obrnete na zastopnika pacientovih pravic Dušana Žorža, univ.dipl. pravnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel. št.: 05 330 21 52; E-pošta: dusan (pika) zorz (pri) nijz (pika) si.  Naročanje v času uradnih ur  telefonsko ali po e-mailu.

Uradne ure v pisarni:

 

Tel. št.

Ponedeljek

od 12.00 do 18.00

05 330 21 52

Četrtek

od 12.00 do 18.00

05 330 21 52

Uradne ure po telefonu (osnovne informacije):

Sreda

od 10:00  do 14:00

051 331 508

                                                                                                                  Direktor:
                                                                                                                   mag. Egon Stopar, l.r.