Informacije o pacientovih pravicah

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

 

Številka: 0466-2/2019
Dne:  27.2.2019

 

S P O Š T O V A N I    P A C I E N T I

Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah se v našem zavodu trudimo omogočati enakopravno, primerno, kakovostno  in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom, drugimi zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi sodelavci.

Zato smo veseli vaših pisnih in ustnih pohval, saj nakazujejo, da smo na dobri poti, ter da je spoštovanje obojestransko.

S svojim ravnanjem želimo preprečiti kršitve pacientovih pravic. Če pa kljub temu ocenite, da je prišlo do kršitve vaših pravic, imate na podlagi Zakona o pacientovih pravicah možnost zahtevati ustrezno obravnavo.

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o pacientovih pravicah sta v Zdravstvenem domu Ajdovščina pristojni za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:

- direktorica - Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. (tel. št. 05 36-93-142) in

- strokovna vodja - Martina Terbižan Rupnik, dr. med., spec. druž.med. (tel. št. 05 36-93-118).

Ustno je zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic možno podati na zapisnik vsak delovni dan med 12.00 in 14.00 uro

Pisne pritožbe pacienti lahko oddajo v postavljene nabiralnike ali po pošti.

Vsakdo, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo zdravstvenega zavoda kršene pravice, lahko začne postopek pri zastopniku pacientovih pravic.

Svetovanje, zastopanje in pomoč je brezplačna.

Občani se lahko obrnete na zastopnika pacientovih pavic Dušan Žorž, univ.dipl. pravnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel. št.: 05 330 21 52; E-pošta: dusan.zorz[at]nijz[dot]si.  Naročanje v času uradnih ur  telefonsko ali po e-mailu.

 

Uradne ure v pisarni:

 

Tel. št.

Ponedeljek

od 12.00 do 18.00

05 330 21 52

Četrtek

od 12.00 do 18.00

05 330 21 52

Uradne ure po telefonu (osnovne informacije):

Sreda

od 10:00  do 14:00

051 331 508

 

                                                                                     Direktorica:

                                                                                      Boža Ferfolja, univ. dipl. prav., l.r.