Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Svet zavoda

Svet zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

Predstavnika delavcev zavoda:

Krajnik Kete Barbara, predsednica
Kompara Peter   

Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov

Rejc Pelicon Mateja
Harl Neja

Predstavniki ustanoviteljic

Remec Klara
Vidrih Ljubomir
Mužina Erik
Lavrenčič Mitja
Ferjančič Franc