OBVESTILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE

Spoštovane pacientke in pacienti,

zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v ZD Ajdovščina sproščamo ukrepe glede nošenja zaščitnih mask.

Nošenje maske je še vedno obvezno za vse obiskovalce, ki imajo zanke prehladnih obolenj.

Nošenje maske je še vedno priporočljivo v prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustreznega prezračevanja in medsebojne razdalje.

Še posebej to velja za bolj ogrožene, kot so starejši, osebe s pridruženimi obolenji in imunsko oslabeli.

Svet zavoda

Svet zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

Predstavnika delavcev zavoda:

Beravs Petra, predsednica
Marc Barbara   

Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov

 

Predstavniki ustanoviteljic

Pergar Ines
Kastelic Bruna
Klemenčič Alojzij
Lavrenčič Mitja
Andlovic Jožko