COVID-19 opozorilo

Če ste prehlajeni, vas boli žrelo, kašljate, imate povišano telesno temperaturo, OSTANITE DOMA in ne hodite v zdravstveni dom nenapovedano, temveč POKLIČITE v ambulanto svojega osebnega zdravnika, kjer boste prejeli vsa nadaljnja navodila.

V urgentnih primerih pokličite 112.

Namen ukrepov je zmanjšati število ljudi v čakalnicah in omejiti nevarnost morebitne okužbe. Za vse morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti >>

COVID-19 cepljenje

Spoštovani!

Cepljenje proti COVID 19 za občane občin Ajdovščina in Vipava poteka v ZD Ajdovščina. Sistem naročanja na cepljenje je omogočen s pomočjo spletnih obrazcev in po telefonu.

Pri naročanju (kdaj kdo pride na vrsto) upoštevamo prednostne kriterije za cepljenje, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.

Občani, ki se bodo prijavili s spletnim obrazcem, bodo pravočasno obveščeni o datumu cepljenja s SMS sporočilom vsaj dva dni prej.

Da bomo lahko zagotovili čim bolj tekoč sprejem in obravnavo prijav na cepljenje proti COVID-19 paciente vljudno naprošamo, da prijave oddate preko spletnega obrazca.

Mag. Egon Stopar
dir. ZD Ajdovščina

NAROČANJE NA CEPLJENJE Covid-19 - ZDRAVSTVENI DOM Ajdovščina:

 • pokličite telefonsko številko 051 656 831, ob delavnikih, med 8. in 17. uro – ob prijavi nam boste morali sporočiti svoje ime in priimek, številko kartice zdravstvenega zavarovanja, številko mobilnega telefona za obveščanje, priimek osebnega zdravnika
 • pošljite prijavo na e-naslov cepljenje (pri) zd-ajdovscina (pika) si  v sporočilo napišite »Prijavljam se za cepljenje proti koronavirusu – ime in priimek, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, številka mobilnega telefona za obveščanje, priimek osebnega zdravnika«
 • prijava z uporabo spletne rešitve doZdravnika (PRIPOROČAMO enostavno, varno)

Logotip za cepljenje

OPOMBA: Paciente, ki že uporabljate spletno rešitev doZdravnika.si obveščamo, da je ta povezava namenjena izključno za naročanje na cepljenje proti COVID-19.

Termin cepljenja vam bomo sporočili z SMS, predvidoma tri dni prej. V primeru, da se cepljenja ne boste mogli udeležiti, vas prosimo, da to pravočasno sporočite na telefonsko številko 051 656 831.

Prosimo vas, da redno spremljate obvestila na spletnih straneh in da z vprašanji o cepljenjih ne obremenjujete zdravstvenih delavcev v ambulantah.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje. Ostanite zdravi!

Osnovni podatki o Zdravstvenem domu Ajdovščina

Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
 
Ustanovitelja: Občina Ajdovščina in  Občina Vipava.
 
Direktor:
mag. Egon Stopar, univ.dipl.ing.kem.tehnol. 
 
Strokovna vodja:
Martina Terbižan Rupnik, dr.med., spec.druž.med.
 
Tel.:  05 36-93-000 – informacije, 05 36-93-140 – tajništvo
Fax: 05 36-93-150
E-pošta: tajnistvo (pri) zd-ajdovscina (pika) si
 
Davčna številka: 39847128
Podračun pri UJP: 01201-6030279444
Matična številka: 5107164
Šifra dejavnosti:  86.210
 
Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Egon Stopar, direktor
Tel.: 05 36-93-142
Naslov: Tovarniška cesta 3, Ajdovščina
E-pošta:  egon (pika) stopar (pri) zd-ajdovscina (pika) si

 

Za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (ang. DPO) smo imenovali:
DATAINFO.SI, d.o.o. , Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor,
e-pošta: dpo (pri) datainfo (pika) si, telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

Dejavnost zavoda

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti skladno z mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, za območje občin Ajdovščina in Vipava. Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s  programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami,
 • zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem zdravju,
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu in oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih,
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
 • zdravstvene preglede delavcev, športnikov, vojakov,
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
 • diagnostične in terapevtske storitve.

 
Zavod izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z javno  zdravstveno mrežo.
 
Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti:

 • prodajo zdravstvenih storitev na trgu,
 • programe za zdravo življenje,
 • mrliško pregledno službo,
 • koordinacijo organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
 • pedagoške naloge.

Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja finančne, knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike kamor spadajo:

 • izobraževanje in organizacija seminarjev,
 • opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del,
 • čiščenje, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacija sanitetnega materiala,
 • oddajanje prostih kapacitet v najem za potrebe zdravstvene dejavnosti,
 • druge poslovne dejavnosti in informacijski sistem.

Zavod se pri oblikovanju in izvajanju programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja povezuje in sodeluje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter posamezniki iz območja svojega delovanja.