OPOZORILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE !

Spoštovani,

v primeru, da imate znake prehladnega obolenja, je obvezno nošenje zaščitne maske.

 

Zaščita prijaviteljev

 

Zdravstveni dom Ajdovščina je kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev sprejel Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo  in tako določil notranjo pot za prijavo kršitve predpisov. Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov, za katere posamezniki, ki so v delovnem ali podobnem razmerju z zavezancem (v nadaljevanju: prijavitelj), izvejo v delovnem okolju. Prijavitelj poda prijavo pisno ali ustno zaupniku, ki je imenovan s posebnim sklepom.