COVID-19 opozorilo

Če ste prehlajeni, vas boli žrelo, kašljate, imate povišano telesno temperaturo, OSTANITE DOMA in ne hodite v zdravstveni dom nenapovedano, temveč POKLIČITE v ambulanto svojega osebnega zdravnika, kjer boste prejeli vsa nadaljnja navodila.

V urgentnih primerih pokličite 112.

Namen ukrepov je zmanjšati število ljudi v čakalnicah in omejiti nevarnost morebitne okužbe. Za vse morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti >>

COVID-19 cepljenje

Spoštovani,

prosimo vas, da se za cepljenje proti COVID-19 prijavite v enotni nacionalni seznam naročil zVEM, v upravljanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), na spletnem naslovu: https://zvem.ezdrav.si/cepljenje.

Ko boste na vrsti za cepljenje, boste prejeli SMS vabilo ali pa vas bomo o terminu obvestili po telefonu.

Hvala.

Ekipa Cepilnega centra Zdravstveni dom Ajdovščina

Logotip za cepljenje

Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Ajdovščina (v nadaljevanju ZD Ajdovščina) deluje kot samostojni zavod od leta 1991, ko se je tedanji TOZD Zdravstveni dom  Ajdovščina izločil iz DO ZZD Nova Gorica. V sedanji organiziranosti je bil ustanovljen 21.04.2005 na Občinskem svetu občine Ajdovščina in Občinskem svetu občine Vipava, za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ajdovščina in na terenu območij občin Ajdovščina in Vipava ter za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

ZD Ajdovščina zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 24.000 prebivalcev. Omejeno področje se razprostira na 352 km2 površine. ZD ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:

ENOTA

LOKACIJA

DEJAVNOST

Sedež: ZD Ajdovščina

Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

• osnovna zdravstvena dejavnost
• zobozdravstvena dejavnost
• specialistična dejavnost

Zdravstvena postaja Vipava

Beblerjeva ulica 5, 5271 Vipava

• osnovna zdravstvena dejavnost
• zobozdravstvena dejavnost
• specialistična dejavnost

Dom starejših občanov Ajdovščina

Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina

• osnovna zdravstvena dejavnost

Center starejših Pristan Vipava

Goriška cesta 27, 5271 Vipava

• osnovna zdravstvena dejavnost

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS)

Vojkova ulica 33, 5271 Vipava

• osnovna zdravstvena dejavnost

Zobna ambulanta za odrasle

6 Lokarjev drevored 2, 5270 Ajdovščina

• zobozdravstvena dejavnost

Šolska zobna ambulanta

Ajdovščina Cesta 5.maja 15, 5270 Ajdovščina

, • zobozdravstvena dejavnost

Fizioterapija
Center za krepitev zdravja

Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina

• osnovna zdravstvena dejavnost

Večino prihodkov ustvarimo na podlagi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer na področju splošne medicine, pediatrije, šolske medicine, zobozdravstva in službe nujne medicinske pomoči, ginekologije, diabetologije, pulmologije, ortodontije, psihiatrije, patronaže, preventive in zdravstvene vzgoje.
 
Prihodke dopolnjujemo s tržno dejavnostjo zlasti na področju medicine dela, prometa in športa, zobozdravstva, ginekologije in vzgojno preventivnih dejavnosti.

Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljajo storitve diagnostičnega in zobotehničnega laboratorija, rentgenske storitve, fizioterapija in upravno tehnične storitve.

V Zdravstvenem domu Ajdovščina je skupaj s pripravniki in specializanti zaposlenih cca.150 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
 
V zadnjih letih med poslanstvi zavoda vse bolj poudarjamo pomen vzpodbujanja preventivnih dejavnosti in opuščanja škodljivih navad za krepitev zdravja in preprečevanja bolezni.

Osnovni cilj vseh zaposlenih so kvalitetne zdravstvene storitve, primeren odnos med bolniki in zdravstvenimi delavci ter korektni in kolegialni odnosi med zaposlenimi.