OPOZORILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE !

Spoštovani,

v primeru, da imate znake prehladnega obolenja, je obvezno nošenje zaščitne maske.

 

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

 

Zdravstveni dom Ajdovščina se zavezuje omogočati dostopnost za spletno mesto: https://www.zd-ajdovscina.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran. Spletna stran je skladna s priporočili WCAG 2.1 nivo AA.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • Prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov.
 • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
 • Navigacija s tipkovnico.
 • Predvidljivo delovanje spletišča.
 • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.
 • Kazalo spletne strani.

Stopnja skladnosti

Spletna mesto Zdravstvenega doma Ajdovščina je delno skladno z ZDSMA zaradi izjem, navedenih pod naslovom Slabše dostopne vsebine na spletnem mestu.

Slabše dostopne vsebine na spletnem mestu

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

V prihodnje si bomo v skladu z možnostmi prizadevali poiskati rešitve tudi za spletne vsebine, ki trenutno še ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • gnezdenje naslovnih oznak poglavij (Naslovi ali Headings) na nekaterih mestih portala ne sledi priporočenemu zaporedju.

Nadomestne možnosti dostopa

Za informacije, dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma, tudi za slabše dostopne informacije, smo uporabnikom na voljo:

 • Kontaktni center – ob delovnikih na telefonski številki 05 36 93 140 ali na elektronskem naslovu tajnistvo (pri) zd-ajdovscina (pika) si
 • osebno v naših poslovnih prostorih uprave

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti, prošnje za informacije glede vsebine, ki ne sodi na področje uporabe ZDSMA, in prošnje za posredovanje slabše dostopnih informacij (navedenih pod naslovom Slabše dostopna vsebina) sprejemamo na elektronskem naslovu: tajnistvo (pri) zd-ajdovscina (pika) si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili najkasneje v 8 dneh. Če glede na prejete zahteve v obvestilu ali prošnji ne bomo mogli odgovoriti v navedenem roku, vam bomo sporočili, kdaj bomo lahko zagotovili odgovor in kateri so razlogi za zakasnitev.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izpolnjevanjem zahtev glede spletne dostopnosti, izdelane ocene nesorazmernega bremena, objave izjave o dostopnosti in zagotavljanjem mehanizma za povratne informacije, skupaj z odgovarjanjem uporabnikom po določilih ZDSMA, izvajajo inšpektorji Ministrstva za digitalno preobrazbo, Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Kontaktni podatki pristojnega nadzornega organa, na katerega uporabniki lahko naslovijo prijavo o nezadovoljivih odgovorih na svoje obvestilo ali prošnjo:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana.

Telefon: (01) 555 58 48
Elektronski naslov: www.irsid.gov.si
Spletna stran: www.irsid.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti je bila pripravljena 4.10.2023. Metoda, ki smo jo pri oblikovanju te izjave uporabili je samoocena. Izjava je bila nazadnje pregledana 4.10.2023.