Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Opredeljevanje zavarovancev za osebnega zdravnika

OPREDELJEVANJE ZAVAROVANCEV ZA

»OSEBNEGA ZDRAVNIKA«

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB2, Ur. l. RS. št. 100/05),  izvaja zdravstveno varstvo otrok in mladine do 19. let starosti specialist pediater, specialist šolske medicine in lahko tudi zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine. Zdravstveno varstvo oseb starih 19 in več let pa opravlja specialist splošne medicine in zdravnik splošne medicine.

 

1.      OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU,  SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.     

OTROŠKI DISPANZER  AJD.

3.092

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.278

 

2.      ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU TER ŠTUDENTJE  SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

PUC VIDRIH BOGOMILI, dr. med., spec. šol. med.

ŠOLSKI DISPANZER 1  AJD.

1.774

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.278

BOŽIČ ČEH MARJETKI, dr. med., podipl. štud.

ŠOLSKI DISPANZER 2  AJD.

124

 

3.      ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K  ZDRAVNIKOM:

 

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

LOKAR DARJI, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1  AJD.

1.713

ŽEJN MIRKU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  AJD.

1.052

BOŽIČ MATIJI, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 3  AJD.

1.244

ARIFI BELČIJAHU, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 4  AJD.

2.134

GRBEC ROBERTU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 5  AJD.

1.803

KRAJNIK KETE BARBARI, dr. med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 6  AJD.

2.055

BOGATAJ PREMRN SILVELI, dr.  med., spec. mdpš

SPLOŠNA AMB. ORD. 8  AJD.

572

BOŽIČ ČEH MARJETKI, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 10 AJD.

1.999

TERBIŽAN RUPNIK MARTINI, dr. med., spec. druž. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 11 AJD.

1.660

VIDIC BOJANU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1  VIP

1.630

NABERGOJ LUCIJI, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  VIP.

1.440

SAMIDE SIMONA, dr.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 15 AJD.

0

 

O B V E S T I L O !

 

Skladno s številom že opredeljenih zavarovancev pri posameznem zdravniku se lahko:

 

1. OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU, OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAMA:

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.            

OTROŠKI DISPANZER AJD.
tel: 05 36 93 106

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER VIPAVA
tel: 05 36 55 114

Ko otroci vstopijo v osnovno šolo, so starši otroku dolžni izbrati osebnega zdravnika za šolarje in mladino.

 

2. ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVE IMENU TER ŠTUDENTJE SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

PUC VIDRIH BOGOMILA, dr.med., spec.šol.md.

ŠOLSKI DISPANZER   AJD.
tel: 05 36 93 107

BOŽIČ ČEH MARJETKI, dr. med., podipl. štud.

ŠOLSKI DISPANZER 2  AJD.
tel: 05 36 93 117

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.
tel: 05 36 55 114

 

3. ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K  ZDRAVNIKOM:

 

ŽEJN MIRKU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  AJD.
tel: 05 36 93 104

SIMONA SAMIDE, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1 AJD.
tel. : 05 93 43 169

 

O SPREMEMBAH PRI OPREDELJEVANJU ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA VAS BOMO TEKOČE  OBVEŠČALI.

 

                                                                                           Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav., l.r.

 

V Ajdovščini, november 2018