Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Opredeljevanje zavarovancev za osebnega zdravnika

OPREDELJEVANJE ZAVAROVANCEV ZA

»OSEBNEGA ZDRAVNIKA«

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB2, Ur. l. RS. št. 100/05),  izvaja zdravstveno varstvo otrok in mladine do 19. let starosti specialist pediater, specialist šolske medicine in lahko tudi zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine. Zdravstveno varstvo oseb starih 19 in več let pa opravlja specialist splošne medicine in zdravnik splošne medicine.

 

1.      OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU,  SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.     

OTROŠKI DISPANZER  AJD.

3.074

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.456

 

2.      ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU TER ŠTUDENTJE  SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

PUC VIDRIH BOGOMILI, dr. med., spec. šol. med.

ŠOLSKI DISPANZER 1  AJD.

1.733

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.456

 

3.      ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K  ZDRAVNIKOM:

 

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

LOKAR DARJI, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1  AJD.

1.696

ŽEJN MIRKU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  AJD.

1.064

BOŽIČ MATIJI, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 3  AJD.

1.238

ARIFI BELČIJAHU, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 4  AJD.

2.129

GRBEC ROBERTU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 5  AJD.

1.787

KRAJNIK KETE BARBARI, dr. med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 6  AJD.

2.047

BOGATAJ PREMRN SILVELI, dr.  med., spec. mdpš

SPLOŠNA AMB. ORD. 8  AJD.

578

TERBIŽAN RUPNIK MARTINI, dr. med., spec. druž. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 11 AJD.

1.656

NABERGOJ LUCIJI, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  VIP.

1.782

SAMIDE SIMONA, dr.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 15 AJD.

1.266

RUPNIK VERONIKI, dr.med. SPLOŠNA AMB. ORD.
10 AJD.
/
 

O B V E S T I L O !

 

Skladno s številom že opredeljenih zavarovancev pri posameznem zdravniku se lahko:

 

1. OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU, OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAMA:

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.            

OTROŠKI DISPANZER AJD.
tel: 05 36 93 106

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER VIPAVA
tel: 05 36 55 114

Ko otroci vstopijo v osnovno šolo, so starši otroku dolžni izbrati osebnega zdravnika za šolarje in mladino.

 

2. ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVE IMENU TER ŠTUDENTJE SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

PUC VIDRIH BOGOMILA, dr.med., spec.šol.md.

ŠOLSKI DISPANZER   AJD.
tel: 05 36 93 107

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.
tel: 05 36 55 114

 

3. ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K  ZDRAVNIKOM:

 

NABERGOJ LUCIJI dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  VIP.
tel: 05 36 55 111

SIMONA SAMIDE, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1 AJD.
tel. : 05 93 43 169

VERONIKA RUPNIK, dr.med. SPLOŠNA AMBULANTA 10
tel.: 05 93 43 169
 

O SPREMEMBAH PRI OPREDELJEVANJU ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA VAS BOMO TEKOČE  OBVEŠČALI.

 

                                                                                           Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav., l.r.

 

V Ajdovščini, marec 2019