OBVESTILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE

Spoštovane pacientke in pacienti,

zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v ZD Ajdovščina sproščamo ukrepe glede nošenja zaščitnih mask.

Nošenje maske je še vedno obvezno za vse obiskovalce, ki imajo zanke prehladnih obolenj.

Nošenje maske je še vedno priporočljivo v prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustreznega prezračevanja in medsebojne razdalje.

Še posebej to velja za bolj ogrožene, kot so starejši, osebe s pridruženimi obolenji in imunsko oslabeli.

Opredeljevanje zavarovancev za osebnega zdravnika

                                                                                               

OPREDELJEVANJE ZAVAROVANCEV ZA

»OSEBNEGA ZDRAVNIKA«

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB2, Ur. l. RS. št. 100/05),  izvaja zdravstveno varstvo otrok in mladine do 19. let starosti specialist pediater, specialist šolske medicine in lahko tudi zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine. Zdravstveno varstvo oseb starih 19 in več let pa opravlja specialist splošne medicine in zdravnik splošne medicine.

 

  1. OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU,  SE OPREDELJUJEJO K:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.            

OTROŠKI DISPANZER  AJD.

3.085

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.771

 

 

  1. ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU TER ŠTUDENTJE  SE OPREDELJUJEJO K:

 

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

Prim. MUGOŠA JOŽICI, dr.med., spec.šolske med.

ŠOLSKI  DISPANZER AJD.

279

SALIHI RUŠIT, dr.med., spec.ped.

ŠOLSKI DISPANZER AJD.

233

 

 

  1. ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

ŠTRUKELJ MITJI, dr. med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2 AJD.

1.464

O B V E S T I L O !

Skladno s številom glavarinskih količnikov pri posameznem zdravniku se lahko:

 

1. OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU,

    OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAMA:

 

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.             

OTROŠKI DISPANZER AJD.

tel: 05 36 93 106

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER VIPAVA tel: 05 36 55 114

 

 

 

Ko otroci vstopijo v osnovno šolo, so starši otroku dolžni izbrati osebnega zdravnika za šolarje in mladino.

 

2. ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVEM

   IMENU TER ŠTUDENTJE SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

 

Prim. MUGOŠA JOŽICI, dr.med., spec.šolske med.

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER AJD.

tel: 05 36 93 107

SALIHI RUŠIT, dr.med., spec.ped.

ŠOLSKI DISPANZER AJD

tel: 05 36 93 107

 

3. ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K:

 

ŠTRUKELJ MITJI, dr. med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2 AJD.

tel. : 05 36 93 104

 

O SPREMEMBAH PRI OPREDELJEVANJU ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA VAS BOMO TEKOČE  OBVEŠČALI.