COVID-19 opozorilo

Če ste prehlajeni, vas boli žrelo, kašljate, imate povišano telesno temperaturo, OSTANITE DOMA in ne hodite v zdravstveni dom nenapovedano, temveč POKLIČITE v ambulanto svojega osebnega zdravnika, kjer boste prejeli vsa nadaljnja navodila.

Vstop v prostore zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj je omejen. Dovoljen je le NAROČENIM pacientom.

V urgentnih primerih pokličite 112.

Namen ukrepov je omejiti nevarnost morebitne okužbe. Za vse morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje.

Opredeljevanje zavarovancev za osebnega zdravnika

OPREDELJEVANJE ZAVAROVANCEV ZA

»OSEBNEGA ZDRAVNIKA«

 

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB2, Ur. l. RS. št. 100/05),  izvaja zdravstveno varstvo otrok in mladine do 19. let starosti specialist pediater, specialist šolske medicine in lahko tudi zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine. Zdravstveno varstvo oseb starih 19 in več let pa opravlja specialist splošne medicine in zdravnik splošne medicine.

  1. OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU,  SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAMA:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.            

OTROŠKI DISPANZER  AJD.

3.088

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.715

 
  1. ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU TER ŠTUDENTJE  SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

 

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.715

Prim. MUGOŠA JOŽICI, dr.med., spec.šolske med.

OTORŠKO ŠOLSKI  DISPANZER AJD.

250

SALIHI RUŠIT, dr.med., spec.ped.

ŠOLSKI DISPANZER AJD.

192

 
  1. ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K  ZDRAVNIKOM:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

LOKAR DARJI, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1  AJD.

1.419

BOŽIČ MATIJI, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 3  AJD.

946

ARIFI BELČIJAHU, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 4  AJD.

2.026

GRBEC ROBERTU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 5  AJD.

1.738

KRAJNIK KETE BARBARI, dr. med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1  VIP.

1.958

BOGATAJ PREMRN SILVELI, dr.  med., spec. mdpš

SPLOŠNA AMB. ORD. 8  AJD.

545

TERBIŽAN RUPNIK MARTINI, dr.med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 11 AJD.

1.697

NABERGOJ LUCIJI, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  VIP.

1.856

SAMIDE SIMONI, dr.med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 15 AJD.

1.758

NAGLOST ŠTEFAN, dr.med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 10 AJD.

1.644

BERAVS PETRI, dr.med, spec.druž.med

SPLOŠNA AMB. ORD. 14 AJD.

819

LEBAN BOJNEC JERNEJI, dr.med., spec druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 6 AJD.

913

ŠTRUKELJ MITJI, dr. med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2 AJD.

1.259

 

 

O B V E S T I L O !

 

Skladno s številom glavarinskih količnikov pri posameznem zdravniku se lahko:

1. OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU,  OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAMA:

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.            

OTROŠKI DISPANZER AJD.

tel: 05 36 93 106

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER VIPAVA tel: 05 36 55 114

 

Ko otroci vstopijo v osnovno šolo, so starši otroku dolžni izbrati osebnega zdravnika za šolarje in mladino.

 

2. ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVEM IMENU TER ŠTUDENTJE SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

Prim. MUGOŠA JOŽICI, dr.med., spec.šolske med.

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER AJD.
tel: 05 36 93 107

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

ŠOLSKI DISPANZER VIP.
tel: 05 36 55 114

SALIHI RUŠIT, dr.med., spec.ped.

ŠOLSKI DISPANZER AJD
tel: 05 36 93 107

 

3. ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K  ZDRAVNIKOM:

ŠTRUKELJ MITJI, dr. med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2 AJD.

tel. : 05 36 93 104

 

O SPREMEMBAH PRI OPREDELJEVANJU ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA VAS BOMO TEKOČE  OBVEŠČALI.

 

 

V Ajdovščini, april  2022                                                                                  Direktor:                                                                                              

                                                                                                                           mag. Egon Stopar, l.r.