Opredeljevanje zavarovancev za osebnega zdravnika

OPREDELJEVANJE ZAVAROVANCEV ZA
»OSEBNEGA ZDRAVNIKA«

 

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB2, Ur. l. RS. št. 100/05),  izvaja zdravstveno varstvo otrok in mladine do 19. let starosti specialist pediater, specialist šolske medicine in lahko tudi zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine. Zdravstveno varstvo oseb starih 19 in več let pa opravlja specialist splošne medicine in zdravnik splošne medicine.

  1. OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU,  SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAMA:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.            

OTROŠKI DISPANZER  AJD.

3.077

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.503

 

  1. ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU TER ŠTUDENTJE  SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

 

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

PUC VIDRIH BOGOMILI, dr. med., spec. šol. med.

ŠOLSKI DISPANZER 1  AJD.

1.434

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

1.503

 

  1. ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K  ZDRAVNIKOM:

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

LOKAR DARJI, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1  AJD.

1.707

ŽEJN MIRKU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  AJD.

904

BOŽIČ MATIJI, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 3  AJD.

1.227

ARIFI BELČIJAHU, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 4  AJD.

2.123

GRBEC ROBERTU, dr. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 5  AJD.

1.792

KRAJNIK KETE BARBARI, dr. med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 1  VIP.

1.946

BOGATAJ PREMRN SILVELI, dr.  med., spec. mdpš

SPLOŠNA AMB. ORD. 8  AJD.

574

TERBIŽAN RUPNIK MARTINI, dr.med., spec.druž.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 11 AJD.

1.667

NABERGOJ LUCIJI, dr. med., spec. spl. med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 2  VIP.

1.925

SAMIDE SIMONI, dr.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 15 AJD.

1.818

RUPNIK VERONIKI, dr.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 10 AJD.

793

BERAVS PETRI, dr.med, spec.druž.med

SPLOŠNA AMB. ORD. 14 AJD.

789

LEBAN BOJNEC JERNEJI, dr.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 6 AJD.

184

 

O B V E S T I L O !

 

Skladno s številom že opredeljenih zavarovancev pri posameznem zdravniku se lahko:

 

1. OTROCI DO 7. LETA STAROSTI OZIROMA  STARŠI V NJIHOVEM    IMENU,  OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAMA:

ŠOŠTARIČ LIKAR KATJI, dr. med., spec. ped.            

OTROŠKI DISPANZER AJD.

tel: 05 36 93 106

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER VIPAVA tel: 05 36 55 114

Ko otroci vstopijo v osnovno šolo, so starši otroku dolžni izbrati osebnega zdravnika za šolarje in mladino.

2. ŠOLARJI  IN MLADINA DO 19. LETA STAROSTI  ALI  STARŠI V NJIHOVEM IMENU TER ŠTUDENTJE SE OPREDELJUJEJO K ZDRAVNICAM:

MISLEJ TANJI, dr.med., spec.ped.

OTROŠKI DISPANZER VIP.

tel: 05 36 55 114

 

3. ZAVAROVANCI STARI 19 IN VEČ LET SE OPREDELJUJEJO K  ZDRAVNIKOM:

LEBAN BOJNEC JERNEJI, dr.med.

SPLOŠNA AMB. ORD. 6 AJD.

Tel. : 05 93 43 163

 

O SPREMEMBAH PRI OPREDELJEVANJU ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA VAS BOMO TEKOČE  OBVEŠČALI.

 

Ajdovščina, julij 2019 

                                                                                                                    Direktor: mag. Egon Stopar, l.r.