OBVESTILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE

Spoštovane pacientke in pacienti,

zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v ZD Ajdovščina sproščamo ukrepe glede nošenja zaščitnih mask.

Nošenje maske je še vedno obvezno za vse obiskovalce, ki imajo zanke prehladnih obolenj.

Nošenje maske je še vedno priporočljivo v prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustreznega prezračevanja in medsebojne razdalje.

Še posebej to velja za bolj ogrožene, kot so starejši, osebe s pridruženimi obolenji in imunsko oslabeli.

Dan zdravja 2011 v Vipavi

 • 27.11.2011
 • Le mesec dni po podobnem dogodku v Ajdovščini se je v novembru 2011 zgodil DAN ZDRAVJA tudi v Vipavi. Prireditev je bila organizirana pod okriljem Občine Vipava, Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica in Zdravstvenega doma Ajdovščina.

  V dopoldanskem delu programa smo izvajalci iz ZD Ajdovščina - Službe splošne zdravstvene vzgoje pripravili aktivno delavnico Šola dobre drže. Obiskalo nas je okrog 200 otrok iz otroškega vrtca Vipava in Osnovne šole Vipava. Preizkusili so se v pravilnem sedenju, pravilnem dvigovanju bremen, nosili knjigo na glavi in hodili z žogo med koleni. Za dobro opravljene vaje z lepo držo so najmlajši prejeli vitaminski tonik EPRESAT ENERGETIKUM, darilo družbe FIDIMED in jabolko, ki jim jo je podarila Občina Vipava. Ob prihodu v kulturni dom so se otroci sprehodili skozi gigantski model debelega črevesa, ki so ga  postavili izvajalci programa SVIT. Ob ogledu so otroke poučili o pomenu zdravega črevesja, dobre prebave in možnih boleznih ter težavah. Pred odhodom so se z zanimanjem ustavili na stojnici ZZV Nova Gorica, ob nazorni prehranski piramidi, ki slikovito predstavlja načela zdrave uravnotežene prehrane.

  Popoldan smo podarili odraslim občanom Vipavske občine. Obiskalo nas je preko 100 oseb, starih povprečno 62 let. Najmlajša udeleženka šteje šele 15 let, najstarejši je bil 94 letni predstavnik moškega spola.

  Ponovno smo se usmerili na ugotavljanje dejavnikov tveganja za  bolezni srca in ožilja. V predavanju Kazalci zdravja in življenjskega sloga v občini Vipava, ki ga je za poslušalce pripravil doc.dr. Marko Vudrag, dr.med.,spec.higiene smo se seznanili z dejstvom, da so po podatkih ZZV Nova Gorica omenjene bolezni največja grožnja zdravju tudi v občini Vipava. Ker vemo, da so predvsem posledica našega nezdravega načina življenja, smo udeležencem predstavili zdravstveno vzgojne programe, ki se izvajajo v Zdravstvenem domu, pripravili predavanje Svit rešuje življenje in delavnico Zdrav življenjski slog.

  Bolj kot teorija pa je udeležence pritegnilo preverjanje lastnega zdravstvenega stanja. Izmerili so si lahko krvni tlak, krvni sladkor, holesterol, preverili sestavo telesne mase in posneli EKG.

  Meritve smo izvajali strokovni delavci iz ZD Ajdovščina, Zdravstvene postaje Vipava in Društva za srce Severnoprimorske regije.
  Največ oseb si je preverilo stanje krvnega sladkorja. Od skupno 102 je meritev opravilo 71 žensk in 31 moških. Moški so imeli povprečno vrednost KS 8,3mmol/l, ženske 6,2mmol/l.  Priporočene vrednosti krvnega sladkorja so od … Če upoštevamo uro odvzema, lahko predvidevamo, da udeleženci niso bili tešči….

  Krvni tlak si je izmerilo 84 oseb, pri 40% procentih smo ugotovili zdrave meje krvnega tlaka do 130/85 mm Hg, kar 60% oseb pa je imelo povišan krvni tlak.

  Idealne vrednosti holesterola do 5mmol/l je imelo 28% od vseh 98 opravljenih meritev. Povprečna vrednost izmerjenega holesterola je bila 5,5mmol/l.

  Glede na to, da imamo navedene priporočene vrednosti lahko sami razmišljamo o zdravstvenem stanju prebivalcev občine Vipava. Glede na to, da se podatki nanašajo na manjši vzorec približno 110 različnih oseb zagotovo niso primerni za postavljanje zaključkov. Prav tako tudi ni dobro, da se za svoje osebno zdravje zanašamo na povprečne podatke vseh udeleženih. Vsak zase raje preverimo svoje številke, ocenimo svojo telesno težo, osredotočimo se na svoje počutje in svoje življenjske cilje. Dosegli jih bomo, ko bodo pogoji za to ustrezni. Zavedajmo pa se, da jih krojimo sami in potrkajmo na svojo vest, odgovornost in dolžnost ter se vprašajmo, če naredimo dovolj

  V novem letu, času polnem daril in voščil vam
  podarjamo iskrico znanja in spodbude,
  da podarite sami sebi darilo
  neprecenljive vrednosti.

  Z D R A V J E .

  Pripravila Tamara Kofol, dip.m.s.


  Obisk stojnice zdrave prehrane


  Tekmovanje za zdravo in lepo držo


  Meritve krvnega tlaka


  Meritve krvnega sladkorja


  Svetovanje ob rezultatih merjenja holesterola