OBVESTILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE

Spoštovane pacientke in pacienti,

zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v ZD Ajdovščina sproščamo ukrepe glede nošenja zaščitnih mask.

Nošenje maske je še vedno obvezno za vse obiskovalce, ki imajo zanke prehladnih obolenj.

Nošenje maske je še vedno priporočljivo v prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustreznega prezračevanja in medsebojne razdalje.

Še posebej to velja za bolj ogrožene, kot so starejši, osebe s pridruženimi obolenji in imunsko oslabeli.

Dan odprtih vrat v diagnostičnem laboratoriju ZD Ajdovščina

 • 09.10.2014
 • 2. oktober 2014  je na pobudo Slovenskega Združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino potekal Dan odprtih vrat slovenskih laboratorijev klinične kemije in laboratorijske medicine. Ob podpori vodstva Zdravstvena doma Ajdovščina smo se tudi v Diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma Ajdovščina odločili odpreti svoja vrata.

  Naš namen je bil predstaviti delo v našem laboratoriju, seznaniti da delo v laboratoriju določa zakonodaja in da se moremo držati etičnih meril. Za delo v laboratoriju je potrebno znanje, ki ga pridobimo z izobraževanjem, potrebne so delovne izkušnje in čut do sočloveka.

  Našim obiskovalcem smo ponudili dva vodena ogleda po deloviščih našega laboratorija. Predstavili smo vzorce s katerimi delamo in jim razložili, kako pomemben je način odvzema vzorca. Na vsakem delovišču smo obiskovalcem predstavili katere preiskave izvajamo in na kakšen način jih izvedemo.

  Izvid je naš ''izdelek'', obiskovalcem smo ga približali z razlago o njegovi vsebini in pomenu vseh podatkov na izvidu.

  Po končanem ogledu smo obiskovalcem, ki so to želeli brezplačno izmerili koncentracijo glukoze in holesterola v kapilarni krvi.

  Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk. Veseli smo, da ste nam pokazali zanimanje za naš poklic, da cenite naše delo in nam zaupate.