OPOZORILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE !

Spoštovani,

v primeru, da imate znake prehladnega obolenja, je obvezno nošenje zaščitne maske.

 

SLOVENIJA PREJELA NAJVIŠJE PRIZNANJE SVETOVNE ZOBOZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE(FDI) NAJINOVATIVNEJŠI PREVENTIVNI PROGRAM NA SVETU- TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI

 • 07.11.2017
 • IZJAVA ZA NOVINARJE

  Daljnega leta 1979 je idejna avtorica imenovanega tekmovanja pričela z delom v zobni ambulanti na OŠ Kette Murn v Ljubljani in hitro ugotovila, kot so ugotavljale tudi ostale zobozdravnice in zobozdravniki po Sloveniji, da imajo šolarji slabo ustno higieno in temu primerno veliko kariesa. So pa otroci na omenjeni šoli navdušeno tekmovali v različnih znanjih in mnogih športnih panogah. Pa je pomislila, kaj ko bi jih motivirala s tekmovanjem za čiste zobe.

  Po pogovorih z vodstvom šole, svojimi predpostavljenimi v ZD Ljubljana In tedanjim predsednikom sekcije, takrat doc. Rodetom, so pričeli tekmovati. Štiri leta le učenci te šole. Z zbranimi pozitivnimi izkušnjami in prav takimi povratnimi informacijami je nato s prispevkom v Zobozdravstvenem vestniku 1983 leta seznanila kolegice in kolege po Sloveniji ter jih povabila, da se pridružijo. Odziv je bil velik, kar 34 osnovnih šol je tekmovalo že v prvem vseslovenskem tekmovanju za čiste zobe v š.l.1983/84. Naklonjenost predsednika Stom.sekcije SZD je botrovala zamisli, da Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani preide pod njeno strokovno in organizacijsko vodstvo.

  Iz leta v leto se je število tekmujočih šol povečevalo. Tako smo v šol .letu 1993/94 zabeležili 424 tekmujočih, čez 10 let že 681 in v lanskem šol.letu  740 osnovnih šol, skupaj s šolami, zavodi in domovi za otroke s posebnimi potrebami. Tako lahko ponosno beležimo praktično 100%  udeležbo osnovnošolcev v tekmovanju. Ena tretjina jih tekmuje vseh devet let, preostali dve pa do šestega razreda.

  Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je skupaj s preostalimi preventivnimi dejavnostmi botrovalo drastičnemu padcu zobne gnilobe pri tekmujoči populaciji. KEP, ugotovljen pri 12-letnikih se je zmanjšal s 5,1 v letu 1987 na 2,6 v letu 1993. Leta 1998 je padel na 1,8 in v letih 2003 in 2008 je prof.Vrbič s skupino sodelavcev registriral KEP v vrednosti 1,7. Nato so isti avtorji v letu 2013 ugotovili nekoliko višjo vrednost, t.j.1,8. Nestrpno pričakujemo podatke za leto 2018 . Upamo, da bodo na voljo finančna sredstva za njegov izračun. Opravljeno delo, opažanja in predloge za izboljšanje smo prvič predstavili v Zborniku leta 1998. Zbornik nam je uspelo od takrat dalje izdati vsakih pet let, ko smo dobili tudi sveže izračune KEPa.

  Že maja 2013 pa smo v Zborniku zapisali, da zadnji dve, tri leta registriramo vse več slabše ustne higiene. Pripisali smo jo nezavidljivemu gospodarskemu stanju, globalni krizi, povečani nesigurnosti in ne nazadnje revščini, ki se je plazila v našo vsakdanjost. Je pa tudi res, da sodelavci iz cele Slovenije na naših srečanjih tožijo, kako so otroci vse bolj razpuščeni ob ponovnem vstopu v šole po počitnicah. Opažamo, da je potrebno kar precej dobre volje in potrpljenja, da se otroci vrnejo v utečen ritem in prično z rednim in pravilnim čiščenjem svojih zobk.

   

  NAGRADE, KI JIH JE TEKMOVANJE PREJELO:

  -          1990: izmed 72 predlogov z vsega sveta je FDI /Federation Dentaire Internationale, World Dental Federation, ustanovljena 1900 v Parizu/ uvrstila Tekmovanje v krog sedmih najboljših za nagrado Johnson Johnson  z obrazložitvijo, da nam je uspelo izpeljati vsestransko in učinkovito preventivno akcijo zobozdravstvenega varstva in vzgoje ljudi

  -          2000: IAPD /International Association of Pediatric Dentistry/ je na kongresu v Parizu ocenil prispevek o tekmovanju kot »EXELLENT«/ 71 prispevkov iz 33 držav/in je za odličnost prejel priznanje v obliki plakete

  -          Nekaj kasneje smo bili pohvaljeni tudi na kongresu v Južni Ameriki, v sklopu predstavitve slovenskega preventivnega programa v otroškem in preventivnem zobozdravstvu.

  -          In zadnje, najvišje priznanje FDI,  SMILE AWARD, pa je bilo podeljeno konec avgusta 2017 v Madridu. Na generalni skupščini FDI smo slovesno prejeli priznanje kot naj  inovativnejši preventivni program na svetu. Več kot 100 članic svetovne zobozdravstvene organizacije se je z desetimi programi potegovalo za to prestižno priznanje. V ožji izbor so prišle 4 države, Avstrija, Argentina, Izrael in Slovenija. In Slovenija je bila tista, ki je bila najboljša in se je letos okitila s tem zavidanja vrednim odličjem. Izbirno komisijo so sestavljali prof.dr.Rong-ova, prof.dr.Park in dr.Alvaro Roda. Vodji Tekmovanja ga je pred nabito polno dvorano slovesno izročil predsednik FDI prof.dr.Patrick Hescot. Slikanja, čestitk in pohval ni bilo konca. Tudi španski mediji so bili poleg in vse zabeležili. V časopisu World Dental Daily, ki je izšel 30. avgusta, je bil na 4. strani objavljen intervju  World Smile Award 2017z Matejem Leskoškom, ki ga je vodil dr. Guillermo Rivero.

  Predsednik FDI prof. dr. Patrick Hescot izroča priznanje vodji tekmovanja Mateju Leskošku, dr. dent. med.

   

  ZAKLJUČEK oz. POVZETEK

  Zadovoljne in ponosne zobozdravstvene delavke in delavci RS  smo s predanim delom v preventivi s populacijo, ki nam je zaupana, v preteklih desetletjih dosegli drastičen padec KEPa pri šolarjih in v avgustu letos za to prejeli prestižno svetovno priznanje FDI /Federation Dentaire International/  SMILE AWARD. Naše Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je bilo med finalisti iz vsega sveta razglašeno in nagrajeno kot najinovativnejši preventivni program za ohranjanje zdravih zob med otroki.

  Menimo, da bi nas zato pristojna ministrstva morala podpreti v prizadevanjih za boljše ustno zdravje naših šolarjev. Pa ne le na deklarativni, marveč na konkretni ravni. Pa saj ne gre za velika denarna sredstva:

   

  Verjemite, da bi nam zelo olajšali delo. Veste, ni enostavno leto za letom moledovati za  osnovna finančna sredstva, brez katerih ne gre. Otroci pa morajo biti nagrajeni za trud, saj jim, žal, zdravje še ni vrednota oz.motiv, kot je to nam, odraslim.

  Naj bo malo dobre volje in naklonjenosti tudi pri institucijah, ki so naša glava.

   

                            Predsednik Stomatološke sekcije SZD prim.Gorazd Sajko dr. dent. med.

                            Vodja Tekmovanja Matej Leskošek, dr .dent.med., IO Stom.sekcije SZD

                            Idejna vodja prim .mag. Tatjana Leskošek Denišlič, dr.dent.med.

   

  TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE V ZDRAVSTVENEM DOMU AJDOVŠČINA

  Ponosna sem, da je tudi Zdravstveni dom Ajdovščina prispeval velik del k uspehu Tekmovanja za čiste zobe na svetovnem nivoju. Brez kontinuiranega in strokovno opravljenega dela izvajalcev Zobozdravstvene vzgoje in preventive, takih rezultatov ne bi bilo. Na vipavskem tekmujejo vse šole in sicer od prvega do šestega razreda ter CIRIUS in oba VDC-ja. Poudariti je potrebno, kako pomembno je vodstvo zdravstvenih zavodov, ki se zaveda pomena preventivnih dejavnosti na primarnem nivoju in poskrbi za ustrezne pogoje za izvajanje. Izredno pomembno je tudi sodelovanje vseh zaposlenih v zobozdravstvu, dobra komunikacija s starši in šolami, kjer se Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani izvaja.

  Zato se na tem mestu zahvaljujem in čestitam vsem, ki ste verjeli v ta preventivni program in prispevali, da program tako dobro deluje. In deluje že več kot trideset let.  Z sodelovanjem bomo dosegli še boljše rezultate in nagrajeni bomo z zdravimi otroškimi nasmehi.

                Damjana Marc

   

  Novinarska konferenca na sedežu Zdravniške zbornice, 18.10.2017

  Od leve- Vodja tekmovanja g. Matej Leskošek, začetnica in dolgoletna vodja tekmovanja ga. Tatjana Leskošek-Denišlič in predsednik Stomatološke sekcije SZD g.Gorazd Sajko