OPOZORILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE !

Spoštovani,

v primeru, da imate znake prehladnega obolenja, je obvezno nošenje zaščitne maske.

 

ZAKLJUČEK ŽE 31.TEKMOVANJA ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI

  • 21.06.2018
  • Tudi letos smo uspešno zaključili Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani v šolah v občinah Ajdovščina in Vipava. V to akcijo je vključenih 1600 učencev od prvega do šestega razreda. Sodelujejo tudi varovanci CIRIUS Vipava, oddelek NIS na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. V prilagojeno tekmovanje so vključeni tudi varovanci VDC Ajdovščina in Vipava. Tisti, ki so imeli ob vsaki nenapovedani kontroli vedno čiste zobe so ob zaključku akcije prejeli majhno praktično nagrado. Najboljši razred in njegovo učiteljico pa smo odpeljali na  zaključno prireditev v Ljubljano. Namen tekmovanja za Čiste zobe ob zdravi prehrani je učenje pravilne ustne higiene, spodbujanje k uživanju zdrave prehrane in povdarjanje pomena rednega obiskovanja zobozdravnika/ce.

    Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani  je 2017 dobila najvišje priznanje FDI,  SMILE AWARD, ki je bilo podeljeno konec avgusta 2017 v Madridu. Na generalni skupščini FDI smo torej slovesno prejeli priznanje kot naj inovativnejši preventivni program na svetu. Februarja letos je Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani prejelo še posebno priznanje, kot primer dobre prakse, ki ga podeljuje strokovna revija Medicina danes.

    Ponosni smo lahko, da je tudi Zdravstveni dom Ajdovščina prispeval velik del k uspehu Tekmovanja za čiste zobe. Brez kontinuiranega in strokovno opravljenega dela izvajalcev Zobozdravstvene vzgoje in preventive, takih rezultatov ne bi bilo. Poudariti je potrebno, kako pomembno je vodstvo zdravstvenih zavodov, ki se zaveda pomena preventivnih dejavnosti na primarnem nivoju in poskrbi za ustrezne pogoje za izvajanje. Izredno pomembno je tudi sodelovanje vseh zaposlenih v zobozdravstvu, dobra komunikacija s starši in šolami, kjer se Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani izvaja. Zato se na tem mestu zahvaljujemo in čestitamo vsem, ki ste verjeli in verjamete v ta preventivni program in ste prispevali in prispevate, da program tako dobro deluje. In deluje že več kot trideset let. Z sodelovanjem bomo dosegli še boljše rezultate in nagrajeni bomo z zdravimi otroškimi nasmehi.

    Iskrena hvala tudi podjetju  Freyssinet  Adria in Kauri-s  za donirana denarna sredstva, ter vsem, ki so prispevali praktične nagrade.

    Ustno zdravje pomembno za zdravje celotnega organizma. Zdravstveni delavci se s svojim delom trudimo prispevati, ki izboljšanju in ohranjevanju ustnega zdravja. Vendar nismo edini, najbolj pomembno vlogo pri ohranjanju ustnega zdravja otrok igrajo starši in ostali družinski člani ter sorodniki.