Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Naročanje na zdravstvene storitve, čakalne dobe in ordinacijski časi

02. feb. 2018

V kolikor izvajalec zdravstvene dejavnosti v okviru programa, dogovorjenega z ZZZS, ne more zavarovanim osebam nuditi storitev takoj, mora voditi čakalni seznam v skladu z veljavnimi predpisi in spoštovati vrstni red čakajočih v čakalnem seznamu ob istočasnem spoštovanju strokovno upravičene prednosti (stopnja nujnosti navedena na napotnici: nujno, zelo hitro, hitro, redno).

Na zdravstvene storitve za katere vam je bila izdana napotnica se lahko pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti(zdravniku, zdravstvenemu domu, bolnišnici) naročite:

  • elektronsko prek sistema eNaročanje, elektronske pošte ali spletne strani,
  • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa,
  • po pošti ali
  • osebno med ordinacijskim časom.

Naroči vas lahko tudi zdravnik ki je izdal napotnico.

Napotnico je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po izdaji le-te:

  • najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,
  • v petih dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,
  • v 14 dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.

Čakalni seznam se ne vodi za zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne oziroma družinske medicine, izbranem osebnem ginekologu in izbranem osebnem pediatru ter za preventivne preglede. Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe za te storitve in za zdravstvene storitve, pri katerih ni čakalnih dob, vodi naročilno knjigo.      nadaljuj z branjem >>